PlayStation VR Megapack 2 inkl. Skyrim, Astro Bot, VR Worlds, Resident Evil: Biohazard, Everybody´s Golf für 222,02€ inkl. Versandkosten