Sharp K-71V28AM2-EU/KH-6I19FT00-EU „Pyro-Induktion“ Backofen-Set für 499€ (statt 579€)